Đồ Nguội

Salami Que Snexi Classic 100G
Salami Que Snexi Ớt 100G
Salami Mốc Fuet 110G
Kolbasa Bò Gorki Của Nga 400Gr
Salami Que Dymchiki 90G
Xúc Xích Chữ N 350G Của Nga
Xúc Xích Doktor 440Gr Của Nga
Viola Thịt Nguội Nga 130G

90,000₫

90,000₫